Dette bør du vite om den nye ordningen med kompensasjon for privatkopiering 28.02.2020

Det følger av åndsverkloven at privatpersoner kan kopiere åndsverk til egen bruk uten tillatelse fra opphaveren. Opphavere har rett til kompensasjon for slik privat bruk av deres verk.

Norwaco mottar privatkopieringskompensasjon som et tilskudd fra Kulturdepartementet og fordeler det videre til sine medlemsorganisasjoner som utbetaler midlene individuelt til opphavere. 

Fra og med juli 2018 er visuelle verk fullt ut inkludert i ordningen, noe som betyr at billedkunstnere har rett til kompensasjon for privatkopiering av deres verk fra dette tidspunktet. Ordningen er hovedsakelig rettet mot profesjonelle utøvere. 

Kompensasjon for privatkopiering av visuelle verk forvaltes av BONO (Billedkunst Opphavsrett i Norge SA) i samarbeid med fagorganisasjonene. En egen nettportal er underveis, og der kan du som kunstner søke om kompensasjon for privatkopiering av dine verk for foregående år. I år kan du søke om kompensasjon for de siste seks månedene av 2018 og hele 2019. Dersom du har mottatt vederlag fra BONO for bruk av dine verk i denne perioden, vil du sannsynligvis få kompensasjon automatisk uten å søke.

Nettportalen for søknader skal komme i løpet av kort tid, men blir dessverre noe utsatt grunne korona-krisen.