Dette bør du gjøre dersom du er økonomisk påvirket av koronakrisen 08.04.2020

Illustrasjon: CDC, Alissa Eckert/Dan Higgins

NBK har jobbet kontinuerlig for å sikre at våre medlemmer blir minst mulig økonomisk skadelidende som følge av koronakrisen, og vil fortsette arbeidet etter påsken. Dette bør gjøre dersom du har krav på dagpenger eller opplever at den økonomiske situasjonen er akutt.

I forbindelse med koronakrisen opplever NBK naturlig nok en økt forespørsel fra medlemmer vedrørende de ulike sosiale stønadsordningene fra Nav, blant annet om rettigheter til dagpenger, sykepenger og omsorgspenger. Vår juridiske rådgiver har laget en begrepsoversikt, og forklarer her hvilke sosiale rettigheter som gjelder.

Den midlertidige inntektssikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere omfatter de som har hatt bortfall av inntekt 16. mars eller senere. Kompensasjonen gis fra og med dag 17 etter inntektstapet. Man må søke etterskuddsvis for inntektstapet måneden før, slik at Nav får vite om eventuelle inntekter den måneden søknaden gjelder for.

Kompensasjonsgrunnlaget for frilansere beregnes som hovedregel ut fra et gjennomsnitt av inntekten som er rapportert til Skatteetaten via a-ordningen de siste 12 månedene før mars 2020. For nyetablerte frilansere kan en kortere periode legges til grunn.

Kompensasjonsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende beregnes som hovedregel med utgangspunkt i næringsinntekt de siste tre inntektsårene.

Søkefunksjonen på denne ordningen er først på plass i begynnelsen av mai, og informasjonen på nav.no oppdateres fortløpende. Men allerede nå kan du registrere deg som arbeidsledig via denne lenken.

For mange kan situasjonen være akutt, da er det viktig å vite at selvstendig næringsdrivende og frilansere kan ha rett økonomisk sosialhjelp. Du søker via denne lenken.

I alle våre innspill og krav om tiltak til myndighetene har NBK vært tydelig på at billedkunstnere ofte har en kombinasjonsinntekt, og at de dermed kan risikere å falle utenom ordningene som er lagt frem så langt. Vi ber derfor blant annet om det må være samlet inntekt som ligger til grunn for vurdering i den nye dagpengeordningen. Les innspillet som gjelder dagpenger og omsorgspenger for frilansere og selvstendig næringsdrivende her. 

Etter påsken vil NBK drive videre arbeid med enkelttiltak og kartlegging av kunstnerøkonomien, blant annet basert på funn i egen medlemsundersøkelse.  NBK har også en løpende dialog med Kulturrådet, og følger opp leiefritak / reduksjon av leie for atelier og fellesverksteder.