Til støtte for Gelawesh Waledkhani: «Det er avgjørende at bystyrepolitikerne nå viser at de verner om den kunstneriske ytringsfriheten, og at kunstverket får bli hengende» 13.01.2021

«Rojava: The Women’s Revolution» (2020) av Gelawesh Waledkhani. Foto: Kulturbyrået Mesén.

Norske Billedkunstnere (NBK), Unge Kunstneres Samfund (UKS) og Tegnerforbundet gir vår fulle støtte til kunstneren Gelawesh Waledkhani og forventer at bystyret i Oslo kommune vil forsvare den kunstneriske ytringsfriheten.

Til støtte for Gelawesh Waledkhani – forsvar for kunstnerisk ytringsfrihet

Kunstverket «Rojava: The Women’s Revolution» av Gelawesh Waledkhani som er utstilt i Rosenkrantz gate 14 på bestilling av Kulturbyrået Mesén har blitt klaget inn til Oslo kommune.

Det er avgjørende at bystyrepolitikerne nå viser at de verner om den kunstneriske ytringsfriheten, og at kunstverket får bli hengende.

All kunst skal være fri og fri kunst er helt grunnleggende for et velfungerende demokrati. For å sikre meningsmangfold og retten til å utfordre etablerte sannheter, normer og maktpersoner er vi avhengige av at kunstnere er trygge, og at deres kunstneriske ytringsfrihet er beskyttet. Vi kan ikke akseptere at kunstnere og kunstinstitusjoner forsøkes sensurert av aktører som er uenig i budskapet, virkemidlene eller formen på kunsten. 

Detalj av verket «Rojava: The Women’s Revolution» (2020). Foto: Kulturbyrået Mesén

Kunstneriske ytringer nyter et sterkt rettslig vern gjennom ytringsfriheten som følger direkte av Grunnloven § 100, samt Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 10 hvor det står skrevet «Enhver har rett til ytringsfrihet. Denne rett skal omfatte frihet til å ha meninger og til å motta og meddele opplysninger og ideer uten inngrep av offentlig myndighet og uten hensyn til grenser» Sistnevnte er inntatt direkte i norsk lovgivning gjennom menneskerettsloven, og vil ha forrang ved eventuell motstrid i annen norsk lovgivning. Det er klart at politiske ytringer har et særskilt sterkt vern.

Når politiske prosesser brukes for å legge press på kunstnere gjennom trusler om sensur eller økonomiske sanksjoner, legitimerer de samtidig ytterligere trakassering, trusler og sensur fra andre og kan bidra til selvsensur.

En undersøkelse fra 2015 på initiativ av svenske Konstnärernas Riksorganisation viste videre at kunstnere med utenlandsk bakgrunn i høyere grad er utsatte for vold, trusler og trakassering, og at betydelig flere kvinner enn menn er utsatte. Vi har grunn til å tro at det sammen bildet gjelder i Norge.

NBK, UKS og Tegnerforbundet anser de politiske prosessene som er satt i gang vil gi kommunen og bystyret anledning til å stille seg på ytringsfrihetens side og si klart ifra at kunsten er et rom for både mangfold og meningsbrytning. 

Gelawesh Waledkhani (f. 1982 i Kurdistan) bor og arbeider i Oslo, og er utdannet ved Kunstakademiet i Oslo. Hennes siste separatutstillinger var ved Galleri BOA (Oslo) og Kunstmuseet i Nord-­Trøndelag (Namsos). Hun har deltatt i en rekke gruppeutstillinger, blant annet ved Akershus Kunstsenter (Lillestrøm), Haugar Vestfold kunstmuseum (Tønsberg), OSL contemporary (Oslo), Kunstmuseet NordTrøndelag (Namsos), Tegnerforbundet (Oslo), Autocenter (Berlin), Trafo Kunsthall (Asker) og Kunstnerforbundet (Oslo). Waledkhanis arbeider er innkjøpt av Oslo kommune, Buskerud Kunstsenter og samlingen på Haugar Museum i Tønsberg. 

Verket Rojava: The Women’s Revolution er en tegning på ca. 2,5 x 6 meter som henger utendørs vinteren 2020–2021. Veggen i Rosenkrantz’ gate 14 er en offentlig visningsarena forbeholdt kunst som bidrar til å fremme ytringsfrihet og offentlig debatt. Inspirasjonen kommer delvis fra aktivist, ideolog og forfatter Abdullah Öcalan. Hans arbeid fremmer jineologi – en filosofi og bevegelse som ønsker å bygge demokrati, sosialisme, økologi og feminisme, med utgangspunkt i ordet Jin – kvinne – Jiyan – liv – og Azadi – frihet.