Christian Tunge vant Norske Grafikeres Fonds grafikkpris på Høstutstillingen: – Viser en sofistikert og kontrollert bruk av risografi som grafisk uttrykksform 15.09.2022 Høstutstillingen

Christian Tunge mottar Norske Grafikeres Fonds pris under Høstutstillingens åpningsseremoni den 9. september. Foto: Jannik Abel/NBK

Tunge ble tildelt prisen for serien Immolation (Burning Men), #1–4 (2022) under Høstutstillignengs åpningssermoni den 9. september. Prisen ble delt ut av Ane Thon Knudsen på vegne av juryen og fondet. 

Fra scenen holdt Tunge en kort tale, hvor han takket Norske Grafikeres Fond, samt Høstutstillingen for mulighet til å dele scene med de andre prismottakerene.

Immolation (Burning Men) er en serie risotrykk som tar utgangspunkt i det som på engelsk heter «self-immolation» og på norsk oversettes til «selvantenning». Å sette fyr på seg selv i offentligheten har en dokumentert historie tilbake til 300-tallet i Kina. 

Juryen mente i sin begrunnelse at dette var et «betimelig verk, og kan leses i lys av den økologiske krisen vi står midt oppi med ekstremvarme og voldsomme og ukontrollerbare skogbranner». Samtidig mener de at kunstneren evnet å utnytte det iboende potensiale som ligger i risografi som teknologi:

«Fargestyringen er imponerende presis. Ved å jobbe med fler-fargetrykk på riso vil passningen ofte være litt ut av register, noe som i dette tilfellet tilfører bildet et inntrykk av flammer som nærmest vibrerer på papiret. Det gir motivet et skremmende livaktig uttrykk og minner oss om ildens potensielt utemmelige natur.»

Immolation (Burning Men), #1–4 (2022) av Christian Tunge

Ild som teknikk og tematikk

Historisk sett har selvpåtenning vært knyttet til religiøse tradisjoner, som et personlig valg om å ofre kroppen sin. Det siste halve århundret har praksisen økt, og veksten i antall selvantenninger de siste årene har skjedd parallelt med fremveksten av trykte og digitale distribusjonskanaler. 

Samtidig har handlingens symbolske verdi gått fra personlig og religiøs til allmenn og politisk. Det er ikke lenger slik at mennesker setter fyr på seg selv for å ofre sin fysiske kropp – de gjør det for å skape oppmerksomhet rundt en sak. I prosjektet viser kunstneren bilder som har vært viktige for å endre den kulturelle forståelsen av fenomenet.

Kunstnerens bruk av ild ved å lasergravere inn i selve trerammen gir ifølge juryen sterke assosiasjoner til ritualets religiøse historie.De er også spesielt begeistret for hvordan verket viser en sofistikert og kontrollert bruk av risografi som grafisk uttrykksform i sin egen rett.

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris

Norske Grafikeres Fonds grafikkpris ble opprettet i 2015 for å øke interessen for og utviklingen av norsk grafikk. Prisen på 50.000 kroner blir hvert år tildelt en kunstner ved Høstutstillingen som utmerker seg innenfor grafikkmediet.

Norske Grafikere er en landsdekkende forening for yrkesaktive grafikere og et visningssted for samtidsgrafikk. Foreningen ble stiftet i 1919 for å gjøre grafikken kjent som egen kunstart og for å bedre kunstnernes situasjon. Juryen for prisen er styret i Norske Grafikeres Fond, og består i år av Ane Thon Knutsen, Anne Kristin Myrseth og Elin Rødseth (vara for Ingrid Bjørnaali).

Christian Tunge (f. 1989 i Stavanger) bor og arbeider i Oslo. Han er utdannet ved Oslo Fotokunstskole og Akademin Valand (Göteborg). Tunge har hatt separatutstillinger ved blant annet QB Gallery (Oslo), Galleri Golsa (Oslo) og Noplace (Oslo). I tillegg har han utgitt seks kunstnerbøker. Tunge grunnla i 2014 kunstbokforlaget Heavy Books og driver MELK galleri sammen med Behzad Farazollahi.