Bildende Kunstnere Hjelpefond (BKH) kutter i ordningene som følge av koronakrisen 27.03.2020

Fondsstyret har vurdert de økonomiske konsekvensene av koronakrisen såpass alvorlige at det foretas betydelige kutt i årets tildelinger.

«Koronautbruddet får store økonomiske konsekvenser, også for kunstomsetningen i Norge. Kunstavgiften påvirkes tilsvarende. Kunstomsetningen påvirkes også negativt av svak kronekurs og lav oljepris. Selv om myndighetenes restriksjoner heves på relativt kort sikt, vil det ta tid før den økonomiske aktiviteten tar seg opp og stabiliserer seg igjen på et mer normalt nivå», skriver styret i et brev til NBK. 

Før styremøtet i BKH hadde Norske Billedkunstneres stipendkomité sine innstillinger klare for den opprinnelige stipendkvoten for 2020. Fra BKH gjaldt det syv treårige stipender på 235 000 per år, 14 ettårige stipender med samme utbetaling og ni ettårige stipender for seniorkunstnere pålydende 125 000 kroner. Etter møtet måtte komiteen omrokkere. I år tildeles kun 21 ettårige stipender på 100 000 kroner hver. 

«BKHs inntekter må forventes å reduseres betydelig fra dags dato og på ubestemt tid framover, og kostnadene må reduseres tilsvarende. Inntektsbortfallet får naturlig nok også konsekvenser for tildelingene», skriver styret og beklager nedskjæringene:

«Det presiseres at tiltakene er ekstraordinære. Inntektssituasjonen vil bli vurdert fortløpende med håp om å kunne komme tilbake til en mer normal tildelingspraksis så raskt som mulig». 

BKHs styre har også besluttet følgende endringer i 2020: 

  • Løpende tilskudd til eldre kunstnere (seniortilskudd og aktivitetstilskudd) skjermes og blir ikke berørt inntil videre.
  • Ad hoc-tilskudd skjermes og blir ikke berørt inntil videre.
  • Tilskudd til fremme av norsk kunst innstilles. Innvilget tilskudd utbetales, men ingen nye søknader behandles.
  • Tilskudd til utstilling/monografi/katalog innstilles. Innvilget tilskudd utbetales, men ingen nye søknader behandles.
  • Tilskudd til gjesteatelieropphold innstilles. Innvilget tilskudd utbetales, men ingen nye søknader behandles.
  • Kunststudentstipend kanselleres for 2020.
  • Ulrik Hendriksens Ærespris kanselleres for 2020.
  • Høstutstillingsprisen og Kunsthåndverkprisen kanselleres for 2020. Fotokunstprisen er allerede utdelt.