Arendalsuka: Kunstnernettverket inviterer politikerne til debatt om kunstnerøkonomi 15.08.2023

Foto: Mona Hauglid / Arendalsuka

Norske Billedkunstnere (NBK) og de andre 18 kunstnerorganisasjonene som sammen utgjør Kunstnernettverket, arrangerer to debatter på Arendalsuka.

Kunstnarkår. Ny stortingsmelding og ny kulturlov.

Tid: Torsdag 17. august 2023 12:30–14:00
Sted: Kraftverket Scene

Se debatten live!

I juni lanserte daværende kulturminister Anette Trettebergstuen stortingsmeldingen Kunstarkår. Samtidig er en revidert kulturlov ute på høring, og skal behandles i Stortinget til høsten. Hvordan skal vi tolke det som står i Kunstnarkår, og hvordan vil dette påvirke økonomien til kunstnere? Hva betyr egentlig «armlengdes avstand», og vil den foreslåtte lovfestingen i praksis bety mer eller mindre avstand mellom bevilgende myndigheter og kunstnerne?

Paneldebatt med politikere fra Stortingets familie- og kulturkomite.

Medvirkende
 • Torstein Tvedt Solberg, stortingspolitiker, Arbeiderpartiet
 • Tage Pettersen, stortingspolitiker, Høyre
 • Åslaug Sem-Jacobsen, stortingspolitiker, Senterpartiet
 • Kathy Lie, stortingspolitiker, SV
 • Ellisiv Lindkvist, debattleder, Dramatikerforbundet
 • Hanne Sørvåg, artist (kunstnerisk innslag)

Les mer

Kunstnernes dom

Tid: Torsdag 17. august 2023 15:00 – 16:00
Sted: Arendal kunstforening
Arrangør: Sørlandsutstillingen, Kunstnernettverket, Arendal Kunstforening

I denne debatten feller kunstnerne sin dom over politikerne. Representanter fra kunstnerorganisasjoner for scenekunst, musikk, film, litteratur og visuell kunst diskuterer den tidligere debatten og gir sine vurderinger av hva politikerne egentlig sa.
Introduksjon ved Odd Fredrik Heiberg, styreleder i Sørlandsutstillingen
Moderator: Jørgen Karlstrøm

I panelet:

 • Hans Ole Rian, Creo
 • Ellisiv Lindkvist, Dramatikerforbundet
 • Elisabeth Sjaastad, Filmforbundet
 • Geir Egil Bergjord, Norske Billedkunstnere
 • Anne Kokkinn, Skuespillerforbundet

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Kunstnernettverket arbeider med kunstnerpolitikk, med spesiell vekt på kunstneres inntektsforhold, sosiale rettigheter, stipend, vederlag og opphavsrett. Nettverket er et forum for landets kunstnerorganisasjoner, og et sted hvor organisasjonene kan søke alliansepartnere i ulike saker. Nettverket ble etablert i 2011, og samlet har forbundene over 30 000 medlemmer.

Arendalsuka er en møteplass for alle som er engasjert i demokrati og samfunnet vi lever i. Et arrangementet for alle som vil være med å lytte til, debattere og løse dagens og morgendagens samfunnsutfordringer. Fem dager i august hvert år fylles Arendal sentrum med hundrevis av arrangementer og stands.