Arbeidsutvalg skal undersøke kunstneres rett til rimelig betaling: – Håper dette kan føre til konkrete tiltak 05.12.2022

Styreleder i Norske Billedkunstnere, Geir Egil Bergjord. Foto: Jannik Abel.

Et nytt ekspertutvalg skal, på oppdrag fra Anette Trettebergstuens kultur- og likestillingsdepartement, gå igjennom hvordan kunstnere får betaling for sitt arbeid. Styreleder i Norske Billedkunstnere, Geir Egil Bergjord, håper arbeidsgruppen ser NBK som en naturlig samtalepartner.

Lørdag gikk departementet ut med en pressemelding om at de setter ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som skal se på kunstnere og kulturfolks rett til rimelig betaling i forbindelse med utstillingsvirksomhet. 

Utvalget skal ifølge Trettebergstuen bidra med å «lage noen kjøreregler for hvordan kunstnere skal få rimelig betalt for arbeidet sitt», og består av medlemmer tilknyttet både visuell kunst, teater, musikk og litteratur.

– Utvalget sitter på mye kunnskap og kompetanse og bør være godt kjent med utfordringene i dagens kunstfelt. Vi håper rapporten de kommer med er såpass klar at den kan ha reell innvirkning på kunstnermeldingen og regjeringens politikk, sier NBKs styreleder.

Håper på samtale

I pressemeldingen nevner departementet aktuelle problemstillinger arbeidsgruppen skal ta utgangspunkt i. Først og fremst skal de svare på «hvordan og på hvilken bakgrunn bør/kan rimelig betaling fastsettes?».

Senest i høst ble det stilt lignende spørsmål i høringen om regjeringens kunstnermelding. NBKs innspill i denne saken kan du lese her.

Bergjord håper at arbeidsgruppen både gjennomgår og drar nytte av det materialet som allerede finnes angående tematikken. I tillegg mener han NBK bør fungere som samtalepartner.

– Vi ser det som naturlig at Norske Billedkunstnere kontaktes for innspill og referanser, spesielt i forhold som berører utstillingsvederlagsavtalen, hvor vi er forhandlingspart, sier styrelederen.

Muligheter for kollektive avtaler

Bergjord er klar på at han ønsker seg en bredere kollektiv avtale mellom stat, institusjon og kunstner.

– Utstillingsvederlagsavtalen er i dag den eneste kollektivt forhandlede avtalen som sikrer kunstnere betaling når de stiller ut ved statlige finansierte institusjoner, og dagens avtale kan lett gjøres enklere og mer forutsigbar. Vi har allerede utarbeidede forslag til alternative utregningsmodeller.

Europakommisjonen åpnet nylig for at enkeltpersonsforetak i større grad kunne inngå kollektive avtaler. At departementet selv nevner dette i arbeidsgruppens mandat er noe Bergjord ser på som et godt tegn.

– Kunstnere med enkeltpersonforetak er omfattet av det samme regelverket som større virksomheter. De er dermed avskåret fra ethvert prismessig samarbeid og muligheter for kollektive forhandlinger. At departementet tar tak i dette vil være en svært positiv utvikling, sier han.

Du kan lese hele pressemeldingen her.