Alt som er lovlig, er ikke nødvendigvis riktig 06.04.2022

Foto: Frode Larsen / Nasjonalmuseet

I forrige uke publiserte Dagsavisen et innlegg signert styrelederne BOA, UKS og NBK om Nasjonalmuseets etiske vurderinger rundt deres samarbeid med Fredriksen-søstrene. Innlegget er her gjengitt i sin helhet.

Nasjonalmuseets direktør Karin Hindsbo møtte Jérémie McGowan og Aftenpostens kulturredaktør Cecilie Asker til debatt på Dagsnytt 18 mandag 21.03. for å diskutere Nasjonalmuseets samarbeid med Fredriksen Family Collection. McGowan har i debattinnlegg etterlyst etiske vurderinger i lys av hvordan Fredriksen-familiens formue er opparbeidet.

På spørsmål om dette svarer Hindsbo unnvikende, og referer til teknikaliteter knyttet til sanksjoner og lovlig næringsvirksomhet. Men saken handler ikke bare om juridiske vurderinger, den handler om å ansvarliggjøre en av våre aller største statlige kulturinstitusjoner, med en forventning om at de kan redegjøre for sine etiske avveininger.

I løpet av mandagens debatt kom det få vurderinger på bordet, og Hindsbo avskrev kritikken som «skepsis til privat finansiering hos kulturinstitusjoner». Men kritikken som er reist handler verken om å være motstander av privat finansiering, eller om å være blind for Norges inntekter fra olje og gass. Offentlighetens vurdering av moralske gråsoner er i bevegelse, og vi ser en positiv utvikling som går i retning av økte krav til etterrettelighet i kunstverden, idretten og ikke minst i næringslivet.

Man kan finne en lang rekke offentlige opplysninger om hvordan Fredriksen familiens formue er opparbeidet gjennom flere tiår med hensynsløs forretningsaktivitet i krigs og konfliktområder. 

Det var John Fredriksens tilknytning til det russiske oljeselskapet Rosneft, og tildeling av Vladimir Putins vennskapsmedalje like etter annekteringen av Krim, som førte til fornyet kritikk av avtalen. Men familiens kyniske forretningsaktivitet i krigs og konfliktområder er allment kjent, og inkluderer samarbeid med militærjuntaen i Myanmar og Ayatollah Khomeinies regime under Iran-Irak krigen. For sistnevnte ble John Fredriksen varetektsfengslet i fire måneder og dømt til å betale 2 millioner i erstatning etter å ha satt livene til sitt eget mannskap i fare.

Fredriksen-eide Arcadia Petroleum har vært under etterforskning av amerikanske myndigheter for manipulering av oljepriser, og anklaget for kidnappings trusler i krigsherjede Jemen i 2011. Gjennom årene har John Fredriksen gjemt unna familiens enorme formue i skatteparadiser, og har aktivt unngått å bidra over skatteseddelen til det museet som nå viser familiens kunstsamling.

Steffen Håndlykken, Ruben Steinum og Sebastian Kjølaas. Foto: Jan Khür/UKS, Marthe Thu/NBK, BOA

Krigen i Ukraina har vært en vekker for offentligheten, og det er på sin plass at det nå foretas løpende vurderinger av hvilke regimer det er etisk akseptabelt å støtte gjennom sin forretnings og næringsvirksomhet.

Der man tidligere kunne se mellom fingrene, er forventningene til etiske vurderinger nå skjerpet. Men Nasjonalmuseet har foreløpig ikke vist tegn til å revurdere sitt samarbeidet med Fredriksen Family Collection og debatten på Dagsnytt 18 gav heller ikke svar på om Nasjonalmuseet i det hele tatt har gjort eller vil gi noen etisk vurdering av dette samarbeidet. 

Vi forventer at Nasjonalmuseets, som skal ivareta nasjonens kulturarv som vårt felles eie, setter en standard for etisk etterrettelighet og gjør rede for sine etiske vurderinger for samarbeid som inngås.

 

Sebastian Kjølaas
Styreleder BOA

Ruben Steinum
Styreleder NBK

Steffen Håndlykken
Styreleder UKS

Teksten ble først publisert i Dagsavisen.