Bred tilslutning til opprop for kunstnerisk ytringsfrihet 19.03.2019

Foran Stortinget 23. mars. Foto: Markus Li Stensrud.

Hundrevis stilte opp på markeringene som blir holdt rundt om i landet lørdag 23. mars, til forsvar for den kunstneriske ytringsfriheten.

Nær 50 organisasjoner og kulturinstitusjoner tilsluttet seg følgende opprop:

SOLIDARITET MED KUNSTNERNE

FORSVAR DEN KUNSTNERISKE YTRINGSFRIHETEN

Vi ser med bekymring på flere utspill fra politisk hold som kan bidra til å begrense den kunstneriske ytringsfriheten i Norge.

All kunst er fri og grunnleggende for demokratiet. Vi kjemper mot enhver form for knebling av ytringsfriheten — enten denne skjer i Norge eller utenfor landets grenser.

Kunstnere skal aldri utsettes for represalier, trusler eller sanksjoner som en følge av innholdet i deres kunst. Det samme gjelder de som støtter kunstnere økonomisk eller driver kunstformidling. Når landets statsminister uttaler at kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» har et ansvar for tryggheten til politikere er dette alvorlig fordi det begrenser den kunstneriske ytringsfriheten. Når Frp i Oslo har ønsket å stoppe det kommunale tilskuddet til teatret med bakgrunn i den samme forestillingen, er dette represalier begrunnet i ytringens innhold. Enda mer alvorlig blir angrepet på ytringsfriheten når de medvirkende i forestillingen mottar personlige trusler mot liv og helse. Det er av vital betydning for vårt demokrati at kunsten utfordrer dem som sitter ved makten og stiller spørsmål ved vedtatte sannheter. Begivenhetene i kjølvannet av forestillingen «Ways of Seeing», viser at ytringsfriheten må forsvares kontinuerlig.

Landets politikere, og særlig statsministeren, har spesielt ansvar for ikke å uttale seg på en måte som rammer enkeltkunstnere og deres virke. Vi slår ring om kunstnerne som er under angrep for å ha utøvd sin ytringsfrihet og krever at statsministeren beklager sine uttalelser.

Program for Oslo

Åpning ved Hilde Tørdal, styreleder i Norske Billedkunstnere og Monica Boracco, forbundsleder i Dramatikerforbundet

Konferansier er Liv Gulbrandsen

Appeller:

  • Pia Maria Roll (regissør), Sara Baban og Hanan Benammar (skuespillere)
  • Trine Skei Grande (kultur- og likestillingsminister, Venstre)
  • Hege Newth (generalsekretær i Norsk PEN)

Kunsterisk innslag av Torgeir Rebolledo Pedersen (stuntpoet)

Appeller:

  • Jan Lothe Eriksen (prosjektleder for SafeMUSE)
  • Anette Trettebergstuen (stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet)
  • Hilde Tørdal (styreleder i Norske Billedkunstnere)
  • Sheida Sangtarash (vararepresentant på Stortinget for Sosialistisk Venstreparti)
  • Mia Habib (dansekunstner og koreograf)
  • Rhea Dall (daglig leder i Unge Kunstneres Samfund)
  • Rina Mariann Hansen (byråd for kultur, frivillighet og idrett, Arbeiderpartiet)

Arrangørorganisasjoner: Norske Billedkunstnere, Unge Kunstneres Samfund, Norsk Skuespillerforbund, Fagforbundet Teater og Scene, Dramatikerforbundet og Creo – forbundet for kunst og kultur.