– Abid Raja har ikke lyttet. Nå står mange billedkunstnere uten økonomisk sikkerhetsnett. 07.05.2020

Mandag 4. mai åpnet Nav for søknader fra selvstendig næringsdrivende og frilansere. Endelig skulle kunstnerne – etter nesten åtte uker – endelig få søke om midlertidig kompensasjon for inntektsbortfall som følge av koronakrisen. Men ordningen ivaretar kun noen få.

Ifølge den opprinnelige forskriften vedtatt 8. april skulle den midlertidige kompensasjonen for selvstendig næringsdrivende og frilansere være basert på inntekt fra de tre foregående år. 24. april snek imidlertid regjeringen inn en endring i den nye forskriften: Nå var det kun tall fra 2019 som skal legges til grunn. Fort ble det som så ut til å kunne bli et midlertidig sikkerhetsnett for kunstnere, revet bort.

– Beregningsgrunnlaget må tilpasses virkeligheten for alle de som har kombinasjonsinntekter som går i sykluser som svinger utover ett og ett år; det gjelder næringer som preges av sesongvariasjoner og det gjelder skapende kunstnere. Det er ikke uvanlig for en kunstner å ha tjent godt på salg fra en utstilling i 2018, for så å ha fokusert på å skape nye kunstverk på atelier i hele 2019, og derfor ikke kan vise til inntekter for fjoråret. Gjennom en rekke innspill har NBK forklart kunstnernes virkelighet for regjeringen. Abid Raja vil ikke lytte, sier styreleder Ruben Steinum.

Umulig å sammenligne måned for måned

NBK har blant annet pekt på behovet for et beregningsgrunnlag som baseres enten på det siste året, snitt av inntekt siden oppstart av næringsvirksomhet (inntil 12 måneder) eller et snitt av de tre siste år, der det beste resultatet må legges til grunn når søknader om midlertidig inntektssikring skal vurderes.

For billedkunstnere blir det heller ikke mulig å sammenligne omsetningsfall måned for måned. Utstillinger og inntektsgivende oppdrag kommer med ujevne intervaller og på forskjellige tidspunkt. Dette gjelder også for salg.

– Å sammenligne omsetning i en måned med en annen i foregående år gir ikke mening. Profesjonelle kunstnernes ofte sammensatte inntekt – fra næring, frilansarbeid og som lønnsmottakere – presser dem utenom Nav-ordningene som skal sikre økonomisk kompensasjon under koronakrisen, sier Steinum.

De sjablongbaserte kompensasjonsordningene for tapt inntekt og omsetning fanger altså ikke opp denne gruppen.

Får ikke dekket leie av atelier

De fleste kunstnere får heller ikke dekket de faste utgiftene til blant annet atelierer og arbeidslokaler, både fordi egenandelen er for høy og fordi ordningen for næringsdrivende legger til grunn at man kunne vise til fall i omsetning i samme periode i fjor. Det er det ingen kunstnere som kan.

– Det må etableres et sikkerhetsnett for selvstendig næringsdrivende som faller mellom øvrige ordningene. Denne situasjonen er svært vanskelig for kunstnerne, sier Steinum.

Les hvilke krav NBK stiller til justeringen av ordningen for selvstendig næringsdrivende her.