40 år med Sámi Dáiddačehpiid Searvi / Samisk Kunstnerforbund 02.12.2019

Festmiddag på restaurant Sorrisniva. Åpningstale av Marry Ailonieida Somby. Festivalen hadde også besøk av et filmteam frå National Geographic. Foto: Anne Lise Stenseth

Jubileumsutstilling og kunstprisutdeling på feiringen av Samisk Kunstnerforbunds 40 år.

– Da jeg gikk på gymnaset i Alta på slutten av 1960-tallet, var Alta en kald plass, den samiske kulturen var ikke synlig, ingen gikk i kofte, ingen snakket samisk.  I dag har Alta en voksende samisk bevissthet, folk går i kofte for å vise sin tilhørighet, det samiske språket er til stede og Alta kommune har inngått samarbeidsavtale med Sametinget, sier organisasjonsbygger, billedkunstner, forfatter og kurator for 40 jagi, Synnøve Persen.

På jubileumsutstillingen 40 jagi på Álttá Dáiddasiida/Alta Kunstforening viser kunstneren Outi Pieski utvalgte verk fra Ládjogahpir Dálvadasas – Foremother’s Horn Hat (2018) – et prosjekt der Pieski ved å ta utgangspunkt i håndverkshistorie undersøker den samiske kulturen og hvordan den blir oppfattet. Pieski har studert den tradisjonelle hornhatten som vanligvis ble brukt av kvinner i store deler av de nordsamiske områdene fram til slutten av 1800-tallet da dette plagget av ulike grunner ble mindre og mindre brukt. Spesielt interessert er hun i hvordan endring i hattens utseende kan reflektere historiske hendelser og endring av samiske kvinners status.

Ládjogahpir Dálvadasas – Foremother’s Horn Hat får stå som eksempel på flere av de problemstillingene kunstnerne på jubileumsutstillingen arbeider med –  fornyelse av samiske kunstbegrep og uttrykk slik som duodji, dáidda og dáiddaduodji, gjenoppliving av språk, urfolkstradisjoner og territoriale utfordringer, det siste reflektert i Geir Tore Holm sitt arbeid Retten til landet og til vannet / Vuoigatvuođat eatnamiidda ja čáziide (2008–2011).

Frå Dåajmijes vuekie – et materielt uttrykk for samisk estetikk, seminar om samisk kunst, Alta Kultursal. Arrangører Liisa-Rávná Finbog, OCA, NNKM, KORO. Margrethe Iren Pettersen, Inga Wiktoria Påve, Geir Tore Holm, Irene Snarby, Lena Kappfjell, Anders Sunna, Joar Nango, Brit Kramvig, Mathias Danbolt. Foto: Lars Sture

Feiringen av Samisk Kunstnerforbund sitt 40-årsjubileum gikk av stabelen 21. november – med taler, gratulasjoner, og musikk av Georg Buljo Duo i forbindelse med åpningen av av jubileumsutstillingen på Alta Museum og fremvisning av Beaivváš Sámi Našunalteahter i Alta kultursal. Samisk Kunstnerforbund sin kunstpris tildelt Hilde Skancke Pedersen under festmiddagen.